psyche

书籍简介

psyche

psyche

作者:

类别: 科幻

状态: 完结

章节列表

一场发生在未来的战争,一个拥有超心灵能力的人 psyche,指的是关於心灵的许多概念. 一个人在战争中的命运会是如何呢?战争中,人又是如何对应情势的呢? 最重要的...人,对於所发生的事,会怎么想呢? ------------------------------------------------------ 新建群109032880加入请填身份验证,至少让我知道你在起点的号是谁.